Van Stee stichting

Steunt goede doelen in de sectoren Kunst & Cultuur en Sport & Bewegen in Leidschendam-Voorburg


Beleid 2021 - 2023

Wij werken in periodes van drie jaar waarin we, afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen, steeds een andere focus aanbrengen in de doelen die we steunen.

Voor de huidige driejaarsperiode richten wij ons met name op het ondersteunen van goede doelen in de sectoren Kunst&Cultuur en Sport&Bewegen. Sectoren die in de huidige coronacrisis een extra steuntje in de rug verdienen.

Bij het beoordelen van de aanvragen hanteert het bestuur de volgende richtlijnen:
- werkterrein gemeente Leidschendam-Voorburg
- focus op de sectoren Kunst&Cultuur en Sport&Bewegen
- schenkingen van ca. 500 - 750 euro
- bij voorkeur een gift die “het verschil maakt”
- altijd een eigen bijdrage van de betreffende stichting of vereniging
- voorkeur voor doelen met een laagdrempelig karakter
- geen commerciële doelen