Van Stee stichting

Steunt goede doelen in de sectoren Kunst & Cultuur en Sport & Bewegen in Leidschendam-Voorburg


Geschiedenis

De van Stee stichting heeft ten doel het geven van financiële ondersteuning aan stichtingen en verenigingen die in de gemeente Leidschendam-Voorburg hun werkterrein hebben. Wij ondersteunen projecten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied.

Het ontstaan van de van Stee stichting

Mgr. Wilhelmus van Stee was in het begin van de vorige eeuw een markante figuur in Voorburg. Niet alleen op grond van het feit dat hij pastoor was van de Parochie van de H. Martinus aan het Oosteinde, maar vooral door zijn activiteiten voor de Voorburgse gemeenschap. Zo was hij de oprichter van het ziekenhuis Antoniushove en de voetbalvereniging Wilhelmus. In 1903 richtte hij een plaatselijke bank op: de Coöperatieve Boerenleenbank Voorburg.

Onze stichting, die is voortgekomen uit bovengenoemde bank, heeft vanwege de zorg en belangstelling voor de Voorburgse bevolking die Mgr. van Stee had, diens naam willen doen voortleven. In 1980 is de Bondsspaarbank Voorburg gefuseerd met de Nutsspaarbank Den Haag (nu de ABN Amro bank). Destijds is een deel van de reserves – gedurende meer dan 75 jaar bijeengebracht door de Voorburgse bevolking – achtergebleven in de Van Stee Stichting. 

Deze reserves, momenteel ca. € 150.000,-, zijn op een solide manier belegd en van de opbrengst van die belegging worden schenkingen gedaan. Jaarlijks kunnen wij, afhankelijk van de rentestanden, een bedrag van ca. € 4.000,- schenken.

Giften/donaties/legaten aan de Van Stee Stichting

De afgelopen jaren is, als gevolg van de dalende rente, de opbrengst van de beleggingen steeds kleiner geworden. Daardoor kunnen wij jaarlijks minder goede doelen ondersteunen. 

De van Stee Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften/donaties en legaten fiscaal aftrekbaar zijn. De notaris kan U hierover nader inlichten.

Onze stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel en ieder jaar wordt de jaarrekening naar de belastingdienst opgestuurd. Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 personen en komt enkele keren per jaar bijeen om de aanvragen te bespreken. De bestuursleden wonen in Leidschendam-Voorburg en/of zijn goed ingevoerd in het plaatselijk gebeuren.